KPI Alerts

podgląd biznesu
w czasie
rzeczywistym

Idea

KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, są
dzisiaj miarą sukcesu. Tylko, jak się odnaleźć
w szumie informacji? Według jakiej metody
określić znaczenie danych w firmie? Czy
można... przewidzieć przyszłość?

KPI
KPI

meldować
o biznesie

Stworzyć aplikację, która raportuje dane firmy w czasie rzeczywistym

KPI Alerts to aplikacja mobilna do sprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Pozwala na prezentowanie najważniejszych dla firmy wskaźników efektywności w czytelnej formie.

Dzięki KPI Alerts możliwe jest bieżące śledzenie realizacji celów firmy, gromadzonych w jednym miejscu - Amazon Database.

Podstawą działania aplikacji jest prognoza trendów na bazie analizy treści - zarówno liczbowych, jak i tekstowych.

optymalne rozwiązanie
dla biznesu w KPI

Efekty prac

Prosta w obsłudze aplikacja dla małych i średnich przedsiębiorstw dysponująca bezcenną funkcjonalnością, jaką jest pomoc w szybkim wychodzeniu z sytuacji kryzysowych.

W celu podtrzymania efektywności pracy, KPI Alerts umożliwia podgląd wskaźników 24 godziny na dobę. Dzięki przetwarzaniu wskaźników w czasie rzeczywistym aplikacja reaguje natychmiastowo w przypadku spadkowych tendencji, informując użytkownika o zaistniałej sytuacji.

Booke