Gdzie jest moja kupa?

aplikacja, o której mówiła cała Polska

ucze

idea

Co zrobić, aby zmniejszyć poziom zanieczyszczenia wody? W jaki sposób uświadomić mieszkańcom zagrożenie, które może powodować brak systemów kanalizacyjnych? Na edukację w tym zakresie pozwala program „Gdzie jest moja kupa?”, który informuje o projekcie modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego Jaworzna. Na barkach Netizens spoczywało przygotowanie aplikacji mobilnej i strony internetowej, których celem było zachęcenie mieszkańców do przyłączania swoich posesji do sieci wodociągowej.

opis projektu

„Gdzie jest moja kupa?” składa się z dwóch części. Pierwszą tworzą dwa filmy animowane – pozytywny, który pokazuje jak działa kanalizacja i negatywny, przestrzegający przed zagrożeniami. Druga – właściwa część aplikacji – to plan kanalizacji w Jaworznie naniesiony na mapy Google Maps. Dzięki temu posiadacze aplikacji, po załatwieniu potrzeby fizjologicznej, mogą poznać czas, w którym odpady dotrą do oczyszczalni ścieków, zobaczyć drogę, jaką pokonują oraz to, co się z nimi dzieje po dotarciu do oczyszczalni. Wszystko dzięki sygnałowi GPS - wystarczy tylko włączyć przycisk „play” w danym punkcie miasta.

FILM POZYTYWNY

FILM NEGATYWNY

ucze

zakres działań

Aplikacja, strona internetowa i animacje zostały stworzona dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Naszym zadaniem było zaprojektowanie i kreacja strony internetowej oraz aplikacji – od koncepcji do efektu końcowego. Cała kampania stanowiła narzędzie do promowania idei „Modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”.

lokalny projekt
na ogólnopolskiej scenie

efekty prac

Stworzyliśmy responsywną stronę internetową oraz bezpłatną aplikację "Gdzie jest moja kupa?" możliwą do pobrania na systemy iOS, Windows i Android. Efekty naszych działań przewyższyły oczekiwania. Konferencja prasowa dotycząca premiery aplikacji w Jaworznie zgromadziła media ogólnopolskie, a cały projekt został nagłośniony w telewizji, prasie i internecie.

wolneodstresu

medialny boom