Seboradin

„szyty na miarę”
system ERP

Idea

Jak zapanować nad poszczególnymi etapami procesu produkcji we własnej firmie?
Szybki dostęp do informacji to klucz do sukcesu, a sprawny przepływ informacji może zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa.

Seboradin

Planowanie zasobów
przedsiębiorstwa

Opis projektu

Przygotowaliśmy zaawansowane narzędzie do organizacji pracy – dedykowany dla klienta system klasy ERP o zróżnicowanych grupach użytkowników.

Przenieśliśmy papierową dokumentację do „elektronicznego banku danych”, jakim jest system ERP. Zintegrowaliśmy system z oprogramowaniem, z którego firma korzystała już wcześniej: Symfonia Handel, Symfonia FK, Comarch ECOD, Farmacol.

Seboradin

Zakres prac

Analiza, architektura, implementacja

Technologie

  • html
  • css
  • php
  • zend
  • edi

Efekty prac

Szyty na miarę ERP pomaga zarządzać kluczowymi decyzjami w firmie, a dzięki integracji z innymi systemami wewnętrznymi pełni rolę „banku danych”.

Zastąpienie papierowej dokumentacji na rzecz elektronicznej wymiany danych (EDI), zoptymalizowało współpracę z partnerami. Kontrola nad poszczególnymi procesami produkcji - od magazynowania po dystrybucję - została zautomatyzowana.

System, choć pełni wiele różnych zadań, jest przyjazny dla użytkownika, który może nim zarządzać poprzez intuicyjny panel.

Seboradin